Škoda Skive

Læs vores privatlivspolitik

Skive Biler A/S er dataansvarlig for de oplysninger, som vi behandler om dig. Vi vil her orientere om hvordan vi indsamler og behandler dine oplysninger.

Formål

Vi registrer dine oplysninger, når du indgår en aftale om køb, salg eller leasing af bil hos os. Tilsvarende registrer vi dine oplysninger, når du besøger vores værksted.

Vi registrer disse oplysninger ud fra retsgrundlaget opfyldelse af kontrakt, jfr. databeskyttelsesforordnin- gens art. Art. 6 stk. 1 litra b, og en interesseafvejning jfr. databeskyttelsesforordningens art. Art. 6 stk. 1 litra f., da vi vurderer, at du har en interesse i, at vi på denne måde kan sikre dig den bedste ydelse og rådgivning, når du handler med os.

Endvidere indsamler vi i visse tilfælde dit personnummer til brug for registrering af bilen hos SKAT eller til brug for bistand med finansieringen. I så tilfælde indhenter vi dit samtykke jfr. databeskyttelsesfor- ordningens art. Art. 6 stk. 1 litra a. Det er frivilligt, om du vil give dette samtykke, og du kan altid træk- ke det tilbage.

Vi registrer dine oplysninger til markedsføringsmæssige formål, når du har givet samtykke hertil jfr. databeskyttelsesforordningens art. Art. 6 stk. 1 litra a. Det er frivilligt, om du vil give dette samtykke, og du kan altid trække det tilbage. 

Vi indsamler oplysningerne direkte fra dig, din tablet/smartphone, computer eller fra bilen. Endvidere indsamler vi kopi af dit kørekort, hvis du skal prøvekøre en bil. 

Typer af oplysninger

Vi behandler almindelige oplysninger om dig såsom:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Mailadresse
 • Registreringsnummer på din bil
 • Serienummer på bil
 • Forsikringsoplysninger
 • Bilhistorik, herunder stamdata, bilens IT-log, service og forsikring,

Vi indsamler ikke følsomme oplysninger om dig, bortset fra i de tilfælde, hvor du køber en bil, hvor vi behandler oplysninger om dit personnummer.

Modtagere af oplysninger

Til brug for levering af vores ydelse til dig videregiver vi i visse tilfælde dine oplysninger til offentlige myndigheder, finansieringsselskaber, forsikringsselskaber, importører og bilfabrikanter.

Behandlingssikkerhed

Vi sikrer fortrolighed gennem tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Vores tekniske sik- kerhedsforanstaltninger omfatter sikkerheden i den IT-understøttelse, vi anvender i vores forretning. Vores organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger omfatter, at vi har fastsat retningslinjer og politikker, som vores ansatte skal efterleve. Vi fører løbende kontrol med vores sikkerhed, og vi uddanner vores personale i passende omfang.

Vores behandlingssikkerhed for personoplysninger omfatter også, at vi sikrer en lovlig behandling, herun- der at vi overholder de behandlingsprincipper persondatalovgivningen opsætter, samt at vi sikrer, at vi har et behandlingsgrundlag for vores behandlinger.

Sletning af oplysninger

Vi gemmer oplysninger om dig, så længe vi vurderer, det er nødvendigt og relevant for at kunne opfylde vore forpligtelser og for at kunne overholde gældende lovgivning, herunder bogføringsloven.

Registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesloven en række rettigheder, som vi respekterer. Rettighederne omfatter: 

 • Retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som vi behandler
 • Retten til at få begrænset vores behandling af personoplysninger om den registrerede
 • Retten til at gøre indsigelse mod behandling
 • Retten til i visse tilfælde at få oplysninger om sig selv udleveret (dataportabilitet)
 • Retten til at trække et samtykke tilbage

Hvis du som registreret vil udnytte dine rettigheder, kan du kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor. 

Klage

Hvis du er uenig eller utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til os. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor.

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Vores kontaktoplysninger: 

Skive Biler A/S

Cvr-nr. 28109997

Katkjærvej 10

7800 Skive

Tlf. 97 52 23 88

e-mail: tba@soelvsten.dk

28.09.2018